Exemple text argumentatiu

Police: Llengua Catalana: 1 Batxillerat, Ed. argumentar consisteix a Exposar de manera raonada i lògica unes opinions butralles per tal de convèncer algú que manifesta una Altra opinió. En un texte argumentatiu prédominance Els judicis de FET (objectius) per sobre dels judicis de Valor (subjectius). Un texte argumentatiu és aquell sur principalement l`ARGUMENTACIÓ i que exposa l`opinió de l`autor sobre un assumpte. Els Discursos polítics, Els Assaigs, Els Articles d`opinió, Els editorials, Els sermons, les queixes, etc. La Primera introdueix el tema, la segona l`amplia i Dóna Raons si Cal, les cotisations properes El comenten aprofundint en la Idea exposada o bé rebatent un altre Punt de Vista i la cinquena FA una Conclusió que préparation par a la gant IDEA (és a dir , introdueix el tema del gant paràgraf). Cada paràgraf ha de tenir. un Mínim de CINC oracions. En la Tradició anglosaxona, s`Ensenya a escriure textos argumentatius usant Els anomenats paràgrafs de Schaffer com a estructura Bàsica. Barcanova, p..

admin